Bahar, Moh. Arsyad, Jabatan Seni Bina, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Malaysia