Ibadah, Amal dan Akhlak

Rector - -

Abstract


Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan oleh Allah swt., tidak lain kecuali untuk beribadah. Ibadah kepada Allah harus dimaknai secara luas, ialah apa saja yang dilakukan sepanjang kehidupan itu sendiri. Hidup itu dimulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, dan bahkan tidur pun harus dimaknai sebagai ibadah. Sepanjang kehidupan itu, bagi kaum muslimin harus dimaknai dan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Sejak terbangun dari tidur seharusnya diliputi suasana ibadah. Mereka mengucapkan hamdallah, memuji Allah. Selanjutnya, dengan mengucap basmallah, mengambil air wudhu, di pagi buta itu, kemudian menuju masjid, sholat subuh berjama’ah. Di saat pagi-pagi buta, bersama isteri dan anak-anaknya bertemu dengan tetangga di tempat yang suci itu, yakni masjid. Mereka menghadap kepada Allah menunaikan kewajiban pertama di hari itu, ialah sholat subuh berjama’ah.

Keywords


Ibadah; Amal; Akhlak

Full Text:

PDF PS