People

Reviewer

Abdussakir Abdussakir, (SCOPUS ID:57202352728), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Sri Harini, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Indonesia

M Amin Hariyadi, ScopusID : 55862988100, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia