Journal Contact

Mailing Address

Laboratorium Informasi & Publikasi

Fakultas Humaniora
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana no. 50 Malang Jawa Timur Indonesia 65144

Principal Contact

Zainur Rofiq
English Letters Department, Faculty of Humanities, Maulana Malik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Laboratorium Informasi & Publikasi

Fakultas Humaniora
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana no. 50 Malang Jawa Timur Indonesia 65144


Phone: +62 (0)82141895646
Fax: +62 341 570872
Email: jurnallingua@gmail.com

Support Contact

Zainur Rofiq
Phone: +62 (0)82141895646
Email: zainurrfq@gmail.com