Vol 5, No 1 (2021)

Table of Contents

Articles

Niyungeko Antoine
DOI: 10.18860/mec-j.v5i1.11530 | Views: 185 | Downloads: 105
PDF
1-14
Sylvia Angelina, Innocentius Bernarto, Yohana, F. Cahya Palupi Meilani
DOI: 10.18860/mec-j.v5i1.11288 | Views: 187 | Downloads: 99
PDF
15-28
Wahdiyat Moko, Dunga Dwi Barinta, Cicik Retno Wati
DOI: 10.18860/mec-j.v5i1.10146 | Views: 150 | Downloads: 62
PDF
29-44
Andina Paramita Sari, Yusaq Tomo Ardianto, Dwi Arman Prasetya
DOI: 10.18860/mec-j.v5i1.11708 | Views: 133 | Downloads: 79
PDF
45-58
Elly Wahyu Hidayati, Achmad Sani Supriyanto, Vivin Maharani Ekowati
DOI: 10.18860/mec-j.v5i1.11421 | Views: 197 | Downloads: 103
PDF
59-66
Satriya Candra Bondan Prabowo, Rini Safitri
DOI: 10.18860/mec-j.v5i1.8802 | Views: 151 | Downloads: 74
PDF
67-78
Endang Setyowati, Dyah Sawitri
DOI: 10.18860/mec-j.v5i1.10030 | Views: 113 | Downloads: 57
PDF
79-88
Mariana Puspa Dewi, Ifelda Nengsih
DOI: 10.18860/mec-j.v5i1.10845 | Views: 146 | Downloads: 87
PDF
89-102