People

Peer Reviewer

Sabil Mokodenseho, Scopus ID: 57216736346, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Dr agus zaenul fitri, UIN Sayyid ALi Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

I’anatut Thoifah, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Dr لطيف أونيريتي إبراهيم, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria, Nigeria

Asspc Professor Zaharah Binti Hussin, (SCOPUS ID: 55551494400) Department of Educational Foundation and Humanities, Faculty of Education, University of Malaya, Malaysia

Agus Maimun, (Scopus ID: 57224577379) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Muhammad Walid, (SCOPUS ID: 57209449937) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

M Nur Ghufron, (SCOPUS ID:57213837916) IAIN KUDUS, Indonesia

Moh. Wardi, (SCOPUS ID: 57215574095), Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

Nafik Muthohirin, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Triyo Supriyatno, (SCOPUS ID: 57203357062), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Khozin Khozin, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Dr Nuril Mufidah, (SCOPUS ID: 57194035383), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Marno Marno, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Mujtahid Mujtahid, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Nur Ali, (Scopus ID: 57346345500) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

R. Taufiqurrochman, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia