Vol 8, No 1 (2021)

JPIPS

Table of Contents

Articles

Fariza Wahyu Utami, Li’anatus Sukma Wardani, Nuansa Bayu Segara
DOI: 10.18860/jpips.v8i1.11620 | Views: 141 | Downloads: 68
PDF
1-12
Agung Dwi Bahtiar El Rizaq
DOI: 10.18860/jpips.v8i1.12156 | Views: 60 | Downloads: 25
PDF
13-24
Santi Dwi Retno Eko Putro, Khofifatu Rohmah Adi, Nurul Ratnawati
DOI: 10.18860/jpips.v8i1.12266 | Views: 149 | Downloads: 64
PDF
25-42
Ardhina Nadhianty, Agus Purnomo
DOI: 10.18860/jpips.v8i1.13334 | Views: 120 | Downloads: 58
PDF
43-60
Riza Amalia, Novianti Rahmawati
DOI: 10.18860/jpips.v8i1.13821 | Views: 111 | Downloads: 53
PDF
61-78
widia munira
DOI: 10.18860/jpips.v8i1.13494 | Views: 58 | Downloads: 32
PDF
79-89
Wahidmurni Wahidmurni, Marandy Setyo Yuniar, Hani’ah Zuhrotul
DOI: 10.18860/jpips.v8i1.13957 | Views: 51 | Downloads: 33
PDF
90-103