IQTISHODUNA (VOL 11, NO: 2.; 2015)

Table of Contents

Articles

Marlina Ekawaty, Anggi Wahyu Muda
DOI: 10.18860/iq.v11i2.3704 | Views: 1915 | Downloads:
73 - 83
Norma Zakia, Subagyo Subagyo, Fadia Zen
DOI: 10.18860/iq.v11i2.3705 | Views: 560 | Downloads:
84 - 89
Mohamad Bastomi, Meldona Meldona
DOI: 10.18860/iq.v11i2.3706 | Views: 755 | Downloads:
90 - 101
Leo Herlambang, Eko Fajar Cahyono, Tika Widiastuti
DOI: 10.18860/iq.v11i2.3707 | Views: 705 | Downloads:
102 - 108
Novi Aditya Rosalita, Dwi Ratmawati, Tri Siwi Agustina
DOI: 10.18860/iq.v11i2.3708 | Views: 738 | Downloads:
109 - 118
Agung Budi Leksono, Agus Sucipto
DOI: 10.18860/iq.v11i2.3709 | Views: 706 | Downloads:
119 - 123
Erna Retno Rahadjeng
DOI: 10.18860/iq.v11i2.3710 | Views: 805 | Downloads:
124 - 129
Elfia Nora, Asih JudatusShidqiyah
DOI: 10.18860/iq.v11i2.3711 | Views: 591 | Downloads:
130 - 136