Characteristics Of Treating Arabic Grammar In Educational Books For Russian Orientalists/ خصائص معالجة النحو العربي في كتب تعليمية للمستشرقين الروس

Mukarama Yakşi

Abstract


This study aimed to identify the characteristics of grammatical rules treatment in educational books of Russian orientalists in teaching the Arabic language.  Because of the rare study, this topic. This paper analyzes and evaluates one of the books of teaching Arabic grammar to non-Arabic speakers. It aims to reveal its different aspects in organizing and using grammatical rules, determining what is useful for them in teaching Arabic grammar to help in using the target language, and making some recommendations that contribute to this. The results are indicating that the book's treatment of grammatical rules is distinctly different. That follows the functional progression and focuses on the treatment of the similarities and differences between the grammatical of Arabic and Russian languages. Furthermore, it is interesting to provide how to use the rules, so that the learner can gradually form compound and straightforward sentences, which helps him use the target language.

 


Keywords


Russian Orientalists` Books; Teaching Arabic; Contrastive Analysis; Arabic and Russian; Complex Sentences; Complex Tenses

Full Text:

PDF

References


'Abdurrahmân İbrâhîm Al-Fawzân, Muhammad 'Abdulhâliq Fadl, Al-Muhâr At-Tâhir Husayn. (2014). Sisilah fî ta'lîmi'l-lugati'l-'arabiyyah ligayri'n-nâtiqîn bihâ: Al-'arabiyyah bayna yadayk. Riyadh, Saudi Arabia: Arabic for all.

Al-Hasan, M. (2016). Kusûr kutub ta’lîmi’l-lugati’l-‘arabiyyah li gayri’n-nâtıqîn bihâ fî majâl tadrîsi’l-azminati’l-fi’liyyati’l-murakkabah. Mu’tamar Istanbul ad-dualî as-sânî: Ta’lîmu’l-lugati’l-‘arabiyyati li’n-nâtıqîn bi gayrihâ ‘’Idâ’ât ve ma'âlim (pp. 485, 508-509). Istanbul, Turkey: İSAR yayınları.

Al-Zuwaynî, '. (2019, 06 12). al-Bahsul’l-lugavî fî dirâsâti’l-mustaşriqîni’l-almân. Risâlat Majester, Kufa University, Iraq, 2010. Retrieved from file:///C:/Users/mukarama.yahsi/Downloads/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%20%D9%81%D9

Ar-Râjihî, ‘. (1995). 'İlmu’l-lugati’t-tatbîqî. Alexandria, Egypt: Dâru'l-ma'rifati'l-jâmi'iyyah.

Ar-Râjihî, ‘. (2010). At-tatbîqu’n-nahvî (2 ed.). Beirut, Lebanon: Dâru’n-nahdati’l-‘arabiyyah.

Bergstrasser, G. (1994). At-Tatavvuru’n-nahvî li’l-lugati’l-‘arabiyyah. Tahqîq Ramadan ‘Abd at-Tavvâb. Cairo, Egypt: Maktabatü’l- hânjî. Retrieved from https://lissanarab.blogspot.com/2017/06/pdf_90.html

Boldyrev, A. (1827). Kratkaya arabskaya grammetika v tablitsah (1 ed.). Moscow, Russia: Tipografya imperatorskogo moskovskogo universiteta.

Bostancı, A. (2005). İlahiyat fakültelerinde arapça öğretiminde kullanılan ders kitapları ve diğer araç-gereçlerin analiz ve tespiti. Sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi(5 (11)), 8-9.

Es-Sâmûk, M. S. (2003). Al-İstishrâqu’r-rûsî: dirâsat târîhiyyah shâmilah. Amman, Jordan: Dâru’l-manâhij.

Kovalev, Alexandr., Sharbatov, Gregory. (1960). Uchebnik Arabskogo Yazyka (1 ed.). Moscow, Russia: Vostochnaya Literatura RAN.

Kovalev, Alexandr., Sharbatov, Gregory. (1998). Uchebnik Arabskogo Yazyka (3 ed.). Moscow, Russia: Vostochnaya Literatura RAN.

Krachkovsky, İ. (1941). Arabistika v SSSR za 20 let. Trudy vtoroy sessiy assosiaysiy arabistov, 19-23 october, 1937 (pp. 19-23). Moscow-Leningrad: İzdatelstvo akademiy nauk SSSR.

Segal, V. (1962). Nacalny kurs arabskogo yazyka. Moscow, Russia: İnstitut mejdunarodnyh otnosheniy.

Shalyapina , Z. (2016). K 90-letyu so dnya rojdenya G.SH.Sharbatov. Problemy obshey i vostokovednoy lingvistiki 2014. V mire arabskogo yazyka. K 90-letyu so dnya rojdenya G.SH.Sharbatova. İnstitut vostokovedenya RAN, 22 october 2014 (pp. 9). Moscow, Russia: İnstitut Vostokovedenya RAN.

Sharbatova, A. (2016). V krugu kolleg i kolleg-druzey (po raznomu o raznom). Problemy obshey i vostokovednoy lingvistiki 2014. V mire arabskogo yazyka. K 90-letyu so dnya rojdenya G.SH.Sharbatova. İnstitut vostokovedenya RAN, 22 october 2014 (pp. 43-45). Moscow, Russia: İnstitut Vostokovedenya RAN.

Sînî, Mahmûd İsmâ’îl. As-Sayyid, İbrâhîm Yûsuf. Aş-Şayh, Muhammad Ar-Rufâ’î. (2018). al-Qavaidu’l-‘arabiyyatu’l-muyassara. Silsilah fî tâlîmi’n-nahvi’l-‘arabî li gayri’l-‘arab (Vols. I, II, III). Istanbul: Cantaş yayınları.

Snobar, A. (2016). Muşkilât barâmij ta’lîmi’l-lugati’l-‘arabiyyah li’n-nâtıqîn bi gayrihâ fî mulâhazât maydâniyyah. Istanbul, Turkey: İSAR yayınları.

'Umâ'irah, İ. A. (1996). Buhûs fi’l-istishrâk ve’l-luga: Al-fusha fi’d-darsi’l-lugavî ve kutub ta’lîmiyye ‘inda’l-musteshriqîni’l-almân. Beirut, Lebanon. Amman, Jordan: Muessesetu’r-risâlah. dâru’l-bashir.

Yakşi, M. (2019). Tavzîf istratijiyyâti’t-tahlîli’t-tarkîbî fi tanmiyat mahârati’l-kıra’ati’l-mukassafa li tullâbi’s-sanati’t-tahdîriyyah bi kulliyâti’l-‘ulûmi’l-islâmiyyah fi Turkey. Dil-edebiyat-tarih araştırmaları (s. 111). içinde İstanbul, Turkey: Hiperlink yayınları.

Yushmanov, N. (1999). Grammatika literaturnogo arabskogo yazyka (2 ed.). St. Petersburg, Russia: Yuridichesky centr press.

Yûsuf, Z. (2002). Ra’yu’l-musteshriqi’l-almâni Fischer Wolfdietrich fi tatavvur asâlibi’l-kitâbati’l-‘arabiyyah ve masâ’il lugaviyyah shattâ. Majallat majma’i’l-lugati’l-‘arabiyyah, 3/ 77, 502.
DOI: https://doi.org/10.18860/ijazarabi.v3i2.9927

Refbacks

  • There are currently no refbacks.